top of page
Bez názXvu-1.png

O PROGRAMU

Vážení spoluobčané,

základním a ústředním tématem programového prohlášení Patriotů je rozvoj města, a to na základě zodpovědného hospodaření.

Frenštát pod Radhoštěm není v dobré finanční kondici. Město je zadlužené a chybí zdroje na investice i údržbu městského majetku. Není potřeba nyní hodnotit důvody, ale určit způsoby, jak tento nepříznivý stav změnit.

Je důležité získat vyšší příjmy do městského rozpočtu. Například smysluplně využít dotačních programů a realizovat zásadní úspory, aby bilance příjmů a výdajů byla pro město příznivější, tedy aby zůstalo více peněz na věci, které jsou pro občany a město potřebné.

Takové změny vyžadují ekonomické smýšlení, zkušenosti, odvahu a odhodlání současný stav změnit. To vše PATRIOTI FRENŠTÁT mají. Bez těchto zásadních změn není možné se kamkoli posunout a není možné realizovat žádné předvolební sliby, které jiní deklarují.

Co ale k realizaci těchto změn potřebujeme, je silná podpora Vás, občanů, v podobě hlasů ve volbách,

o kterou si Vás tímto, se vší pokorou, dovolujeme požádat.

 

Nacházíme se ve složité době. Ekonomicky, politicky i společensky. Neznáme budoucí vývoj inflace, cen základních potravin, energií a ostatních potřeb pro běžný život.

Jsme však připraveni rozumným hospodařením čelit ekonomickým dopadům této doby. V časech dobrých i v časech nepohody, s Vámi na jedné lodi a s maximálním úsilím, budeme reagovat na vzniklé situace a chovat se solidárně. Bez sounáležitosti radnice s občany nelze dosáhnout naplnění společného díla.

 

PATRIOTI FRENŠTÁT zajistí zodpovědné a efektivní hospodaření, pomohou občanům v tíživé situaci a budou činit kroky vedoucí k prosperitě našeho krásného životního prostoru.

VOLTE ČÍSLO 2, VOLTE BUDOUCNOST MĚSTA

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Děkujeme za odeslání!

bottom of page